హీరో మహేష్ బాబుకి స్వల్ప గాయం

హీరో మహేష్ బాబుకి స్వల్ప గాయం. మూడు రోజుల ముందుగానే షూటింగ్ ప్యాకప్.

బళ్ళారి లో ఆగాడు షూటింగ్ లో ప్రమాదం వారం రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యుల సూచన. 

Advertisements
Video | This entry was posted in Andhra Pradesh News and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s