పవన్‌ను రాజకీయాల వైపు నడిపిస్తున్న సామాజిక పరిస్థితులు

  • పవన్‌లో సామాజిక చైతన్యం పాలు ఎక్కువే
  • ప్రజా నాట్యమండలి, సాంస్కృతిక సంస్థలతోనూ పవన్‌కు పరిచయాలు
  • పవన్‌ను రాజకీయాల వైపు నడిపిస్తున్న సామాజిక పరిస్థితులు

t9

పవన్‌లో వ్యక్తిగతంగానూ సామాజిక చైతన్యం పాలు ఎక్కువే. ప్రజా నాట్యమండలితోనూ, తెలంగాణ సాంస్కృతిక సంస్థలతోనూ పవన్‌కు పరిచయాలున్నాయి. ప్రస్తుతమున్న సామాజిక పరిస్థితులు పవన్‌ను రాజకీయాల వైపు నడిపిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. అయితే ఈ పయనం ఎందాకా అనేది మాత్రం కాలమే నిర్ణయించాలి.

Advertisements
Video | This entry was posted in Hyderabad News and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s